Naera Hotel Xitang

No.588 Zhenguan Road, Jiashan, Zhejiang, China,jiashanxian,Jiaxing,Zhejiang

Naera Hotel XitangOver view
All Photos

Hotel Traffic

Naera Hotel Xitang

Hotel Reservation Tel:
020-86007566 (CouponCode:16857)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086573-84567777 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Naera Hotel Xitang Website: http://www.naeraxitang.com/en

Hotel Address: No.588 Zhenguan Road, Jiashan, Zhejiang, China,jiashanxian,Jiaxing,Zhejiang

Business zone:
District: jiashanxian district
Address: No.588 Zhenguan Road, Jiashan, Zhejiang, China,jiashanxian,Jiaxing,Zhejiang

Naera Hotel Xitang

No.588 Zhenguan Road, Jiashan, Zhejiang, China,jiashanxian,Jiaxing,Zhejiang